Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konformizmus1169 SGWaAP
0.380individualizmus8799 SGWaAP
0.421dogmatizmus2038 SGWaAP
0.428kolektivizmus1831 SGWaAP
0.446nihilizmus3239 SGWaAP
0.462relativizmus5097 SGWaAP
0.462egoizmus16497 SGWaAP
0.467oportunizmus2274 SGWaAP
0.474stádovitosť714 SGWaAP
0.476egocentrizmus2227 SGWaAP
0.478tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.485fatalizmus1371 SGWaAP
0.498hedonizmus2092 SGWaAP
0.501karierizmus930 SGWaAP
0.504konzumizmus1740 SGWaAP
0.506subjektivizmus1824 SGWaAP
0.510morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.516despotizmus1477 SGWaAP
0.518snobizmus1135 SGWaAP
0.523voluntarizmus681 SGWaAP
0.526priemernosť4007 SGWaAP
0.526pragmatizmus5424 SGWaAP
0.526konzervativizmus7677 SGWaAP
0.527povrchnosť7196 SGWaAP