Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konflikt273782 SGWaAP
0.418ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.462konfliktná9258 SGWaAP
0.465spor260911 SGWaAP
0.497vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.536rozbroj4630 SGWaAP
0.540rozkol10233 SGWaAP
0.540eskalovať3238 SGWaAP
0.545trenica2522 SGWaAP
0.596eskalácia5294 SGWaAP
0.602konfliktný4453 SGWaAP
0.609stret38491 SGWaAP
0.619nezhoda30383 SGWaAP
0.629nepokoj76634 SGWaAP
0.629vyhrocovať2379 SGWaAP
0.632roztržka9851 SGWaAP
0.633eskalácia_napätie1496 SGWaAP
0.650bratovražedná848 SGWaAP