Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konfesionálna1832 SGWaAP
0.412konfesia3766 SGWaAP
0.415konfesionálny1197 SGWaAP
0.439svetonázorová2059 SGWaAP
0.462konfesionálne612 SGWaAP
0.484konfesionálne578 SGWaAP
0.491religiózna2095 SGWaAP
0.491národnostná25380 SGWaAP
0.493náboženská126443 SGWaAP
0.516nacionálna2433 SGWaAP
0.533etnická30259 SGWaAP
0.573etnická_príslušnosť2685 SGWaAP
0.577štátoprávna1611 SGWaAP
0.581diferencovanosť1198 SGWaAP
0.588vierovyznanie24357 SGWaAP
0.594menšinová17663 SGWaAP
0.594kalvínska1131 SGWaAP
0.599cirkevná86517 SGWaAP
0.601kultúrna209145 SGWaAP
0.602etnické7005 SGWaAP
0.602národnostný11498 SGWaAP
0.607rasová10677 SGWaAP
0.607protestantská8913 SGWaAP