Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konfesia3766 SGWaAP
0.399vierovyznanie24357 SGWaAP
0.412konfesionálna1832 SGWaAP
0.447evanjelik21418 SGWaAP
0.491denominácia6121 SGWaAP
0.507protestantská8913 SGWaAP
0.528národnosť73533 SGWaAP
0.530cirkev670610 SGWaAP
0.535vierouka3595 SGWaAP
0.542protestant17006 SGWaAP
0.545náboženská126443 SGWaAP
0.553konfesionálny1197 SGWaAP
0.554svetonázorová2059 SGWaAP
0.555náboženstvo212593 SGWaAP
0.561konfesionálne578 SGWaAP
0.564evanjelické4953 SGWaAP
0.564rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.567evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.578náboženské_vyznanie5553 SGWaAP