Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koncilové518 SGWaAP
0.445koncilový2337 SGWaAP
0.447koncilová941 SGWaAP
0.490synodálne648 SGWaAP
0.497koncil23984 SGWaAP
0.509tridentský_koncil1425 SGWaAP
0.521Tridentský_koncil791 SGWaAP
0.523vatikánsky_koncil16186 SGWaAP
0.530pápežovo3794 SGWaAP
0.551synodálny_otec1677 SGWaAP
0.560apoštolský_stolec529 SGWaAP
0.565ekumenický_koncil1218 SGWaAP
0.566Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.572pápežské4504 SGWaAP
0.572biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.572exhortácia2118 SGWaAP
0.577tridentský412 SGWaAP