Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koncertné8347 SGWaAP
0.376hudobné67704 SGWaAP
0.376symfonické827 SGWaAP
0.393vokálne1962 SGWaAP
0.406sólové2323 SGWaAP
0.410jazzové2288 SGWaAP
0.416klavírne2486 SGWaAP
0.418operné5630 SGWaAP
0.441orchestrálne1233 SGWaAP
0.450koncertný14803 SGWaAP
0.453spevácke6486 SGWaAP
0.455tanečné21587 SGWaAP
0.457koncert507819 SGWaAP
0.457symfonický_orchester7488 SGWaAP
0.462komorné6562 SGWaAP
0.463džezové1244 SGWaAP
0.477sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.479koncertná14031 SGWaAP
0.482muzikálové2103 SGWaAP
0.482komorný_orchester6090 SGWaAP
0.485organové795 SGWaAP
0.485orchester65320 SGWaAP
0.486koncertné_pódium3518 SGWaAP
0.491baletné1609 SGWaAP