Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konceptuálne2262 SGWaAP
0.365konceptuálna2599 SGWaAP
0.412konceptuálny2657 SGWaAP
0.447postmoderné1489 SGWaAP
0.468abstraktné7030 SGWaAP
0.474geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.483avantgardné1736 SGWaAP
0.495figurácia568 SGWaAP
0.496výtvarné32731 SGWaAP
0.497postmoderna6053 SGWaAP
0.508konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.509surrealizmus5446 SGWaAP
0.521figuratívna539 SGWaAP
0.534abstrakcia9025 SGWaAP
0.539kubizmus2577 SGWaAP
0.545sochárstvo8775 SGWaAP
0.546myšlienkové4110 SGWaAP