Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koncepčné5770 SGWaAP
0.469koncepčná8431 SGWaAP
0.486koncepčný10883 SGWaAP
0.545koncepčne7179 SGWaAP
0.558vizionárske551 SGWaAP
0.600novátorské1227 SGWaAP
0.604urbanistické3446 SGWaAP
0.622koncepcia195314 SGWaAP
0.629invenčné843 SGWaAP
0.629štylistické2059 SGWaAP
0.635koncept175739 SGWaAP
0.640priekopnícke1307 SGWaAP
0.644pragmatické3924 SGWaAP
0.654koncepčnosť848 SGWaAP
0.667architektonické17396 SGWaAP
0.667dizajnérske3825 SGWaAP
0.669kompozičné1883 SGWaAP
0.670riešenie1480249 SGWaAP
0.671manažérske7163 SGWaAP
0.678kompetentné4546 SGWaAP
0.679nekonvenčné2089 SGWaAP
0.679interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.679ucelené4615 SGWaAP
0.688modelové4761 SGWaAP
0.689kreatívne21322 SGWaAP