Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koncentrák6007 SGWaAP
0.217koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.219láger4298 SGWaAP
0.335vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.353gulag8004 SGWaAP
0.373Osvienčim17526 SGWaAP
0.373plynová_komora5315 SGWaAP
0.399nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.428zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.480internačný_tábor1042 SGWaAP
0.486nacista32919 SGWaAP
0.494dobytčí_vagón685 SGWaAP
0.521esesák3260 SGWaAP