Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.353expresionizmus3275 SGWaAP
0.368kubizmus2577 SGWaAP
0.389symbolizmus4007 SGWaAP
0.406štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.421surrealizmus5446 SGWaAP
0.425konštruktivistický518 SGWaAP
0.429futurizmus1414 SGWaAP
0.448funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.458postmodernizmus1877 SGWaAP
0.460existencializmus2174 SGWaAP
0.463impresionizmus2995 SGWaAP
0.466fenomenológia2209 SGWaAP
0.469konštruktivistická493 SGWaAP
0.470dadaizmus1016 SGWaAP
0.477geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.493realizmus17755 SGWaAP
0.502postmoderna6053 SGWaAP
0.508konceptuálne2262 SGWaAP
0.509neoklasicizmus559 SGWaAP
0.509eklekticizmus732 SGWaAP
0.511racionalizmus3906 SGWaAP
0.513naturalizmus2845 SGWaAP
0.514historizmus2191 SGWaAP