Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.418absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.497monarchia26468 SGWaAP
0.535absolutistická947 SGWaAP
0.562absolutistický1107 SGWaAP
0.572federatívny1397 SGWaAP
0.582monarchistická588 SGWaAP
0.594konštitučná1046 SGWaAP
0.595sultanát979 SGWaAP
0.596monarcha5732 SGWaAP
0.610republikánske1007 SGWaAP
0.611federatívna3317 SGWaAP
0.615absolutizmus2712 SGWaAP
0.627pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.634autokratická662 SGWaAP
0.635cisárstvo5581 SGWaAP
0.640diktatúra24909 SGWaAP
0.641autokracia1058 SGWaAP
0.645unitárny2213 SGWaAP
0.645demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.649dŕžava3109 SGWaAP