Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunizmus85978 SGWaAP
0.178socializmus107795 SGWaAP
0.237totalita30502 SGWaAP
0.309komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.309komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.309nacizmus17825 SGWaAP
0.326totalitný_režim13057 SGWaAP
0.358komunista120716 SGWaAP
0.364komunistický_režim23926 SGWaAP
0.369boľševizmus3476 SGWaAP
0.374kapitalizmus65672 SGWaAP
0.384totalitný9859 SGWaAP
0.410totalitná8415 SGWaAP
0.410totalitarizmus2624 SGWaAP
0.416marxizmus13099 SGWaAP
0.416fašizmus43617 SGWaAP
0.435komunistický36634 SGWaAP
0.436diktatúra24909 SGWaAP
0.436diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.450komunistické8142 SGWaAP
0.463totalitné2380 SGWaAP
0.469nesloboda10485 SGWaAP