Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunita256153 SGWaAP
0.610societa4224 SGWaAP
0.625Komunita2007 SGWaAP
0.649subkultúra6245 SGWaAP
0.656komunitná15985 SGWaAP
0.661diaspóra3148 SGWaAP
0.668rodina2108252 SGWaAP
0.671minorita11645 SGWaAP
0.671pospolitosť13767 SGWaAP
0.698komunitný18243 SGWaAP
0.705cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.707angažovanosť28093 SGWaAP
0.708organizácia1066148 SGWaAP
0.710sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.713menšina114372 SGWaAP
0.715enkláva8556 SGWaAP
0.722iniciatíva237943 SGWaAP
0.726rómska_komunita28721 SGWaAP
0.728majoritná7109 SGWaAP
0.728mimovládna_organizácia55208 SGWaAP
0.731osada156514 SGWaAP