Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunisticky1383 SGWaAP
0.186socialisticky900 SGWaAP
0.340politicky5304 SGWaAP
0.350kapitalisticky448 SGWaAP
0.365demokraticky1164 SGWaAP
0.401ekonomicky2540 SGWaAP