Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistický36634 SGWaAP
0.283socialistický34296 SGWaAP
0.306boľševický4033 SGWaAP
0.326totalitný9859 SGWaAP
0.339komunista120716 SGWaAP
0.372komunistická80095 SGWaAP
0.382komunistický_režim23926 SGWaAP
0.408prednovembrový1057 SGWaAP
0.416fašistický12968 SGWaAP
0.418komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.429ľudácky1786 SGWaAP
0.435komunizmus85978 SGWaAP
0.443komunistické8142 SGWaAP
0.444marxistický3814 SGWaAP
0.448buržoázny4038 SGWaAP
0.456komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.467boľševik14514 SGWaAP
0.468Stalinov3358 SGWaAP
0.473zločinecký4740 SGWaAP
0.474kapitalistický11913 SGWaAP
0.477totalitný_režim13057 SGWaAP