Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.261robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.325revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.435národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.461protifašistické1133 SGWaAP
0.465marxistické1330 SGWaAP
0.481odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.483marxistická6571 SGWaAP
0.497sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.506antifašistické474 SGWaAP
0.510odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.512komunistická80095 SGWaAP
0.513reformné_hnutie887 SGWaAP
0.514boľševizmus3476 SGWaAP
0.524partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.529disidentské542 SGWaAP
0.531oslobodzovacie670 SGWaAP
0.532hnutie222056 SGWaAP
0.533nacionalistické2398 SGWaAP
0.534marxistický3814 SGWaAP
0.536sionistické930 SGWaAP
0.536KSČ23660 SGWaAP
0.537antikomunistická987 SGWaAP
0.537nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.538protifašistická1579 SGWaAP