Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.301socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.456komunistický_režim23926 SGWaAP
0.458Československo117408 SGWaAP
0.482vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.494totalitný_režim13057 SGWaAP
0.494bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.497komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.513komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.565sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.571sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.571Pražský_jar3653 SGWaAP
0.579východný_blok8173 SGWaAP
0.582šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.585ilegalita3654 SGWaAP
0.592obrodný_proces1904 SGWaAP
0.594ČSSR34407 SGWaAP
0.596Protektorát1361 SGWaAP
0.601NDR13966 SGWaAP
0.602totalitný9859 SGWaAP
0.605komunistický36634 SGWaAP
0.606komunistické8142 SGWaAP
0.608disent4359 SGWaAP
0.608bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.614totalitné2380 SGWaAP
0.617Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.618zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.623emigrácia17801 SGWaAP
0.624disidentská1109 SGWaAP
0.625prednovembrový1057 SGWaAP
0.626okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.626komunistická80095 SGWaAP
0.626totalita30502 SGWaAP
0.626disident17549 SGWaAP
0.627disidentské542 SGWaAP
0.634vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.637nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.641protikomunistická1082 SGWaAP
0.641láger4298 SGWaAP
0.641socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.642internácia1287 SGWaAP