Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistické8142 SGWaAP
0.256totalitné2380 SGWaAP
0.329boľševické1337 SGWaAP
0.342socialistické12213 SGWaAP
0.367kapitalistické3053 SGWaAP
0.408komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.409fašistické5633 SGWaAP
0.441totalitný_režim13057 SGWaAP
0.443komunistický36634 SGWaAP
0.444komunistický_režim23926 SGWaAP
0.450komunizmus85978 SGWaAP
0.452buržoázne1014 SGWaAP
0.459ideologické6710 SGWaAP
0.463komunistická80095 SGWaAP
0.466nacistické3644 SGWaAP
0.467Stalinovo946 SGWaAP
0.468komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.469komunista120716 SGWaAP
0.476totalitný9859 SGWaAP
0.484marxistické1330 SGWaAP
0.486totalita30502 SGWaAP
0.488sovietske11844 SGWaAP
0.491ateistické1233 SGWaAP