Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.183komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.203komunistický_režim23926 SGWaAP
0.215totalitný_režim13057 SGWaAP
0.309komunizmus85978 SGWaAP
0.312totalita30502 SGWaAP
0.344diktatúra24909 SGWaAP
0.364totalitná8415 SGWaAP
0.369totalitný9859 SGWaAP
0.384sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.408komunistické8142 SGWaAP
0.418komunistický36634 SGWaAP
0.423komunistická80095 SGWaAP
0.429totalitné2380 SGWaAP
0.439nesloboda10485 SGWaAP
0.441diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.444diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.462autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.473okupácia28497 SGWaAP
0.475socializmus107795 SGWaAP
0.485socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.486ateizácia661 SGWaAP
0.488zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.489komunista120716 SGWaAP
0.491ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.496nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.497komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.511sovietske_impérium953 SGWaAP
0.511hrôzovláda742 SGWaAP
0.513represálie4171 SGWaAP
0.514perzekúcia7796 SGWaAP
0.518nacizmus17825 SGWaAP
0.519obrodný_proces1904 SGWaAP
0.520Pražský_jar3653 SGWaAP
0.523klérofašistický914 SGWaAP
0.525perestrojka3683 SGWaAP
0.531Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.533totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.534cárizmus577 SGWaAP
0.537protikomunistická1082 SGWaAP
0.537boľševizmus3476 SGWaAP
0.538demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.538boľševická3900 SGWaAP