Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunistická80095 SGWaAP
0.327KSČ23660 SGWaAP
0.347totalitná8415 SGWaAP
0.372komunistický36634 SGWaAP
0.375boľševická3900 SGWaAP
0.394Komunistický6267 SGWaAP
0.400komunista120716 SGWaAP
0.417socialistická61784 SGWaAP
0.422štátostrana2088 SGWaAP
0.423komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.446komunistický_režim23926 SGWaAP
0.448fašistická11983 SGWaAP
0.463komunistické8142 SGWaAP
0.468KSS34967 SGWaAP
0.473marxistická6571 SGWaAP
0.481nacistická11489 SGWaAP
0.483antikomunistická987 SGWaAP
0.485komunizmus85978 SGWaAP
0.487totalitný_režim13057 SGWaAP
0.489politbyro3043 SGWaAP
0.491totalita30502 SGWaAP