Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunista120716 SGWaAP
0.291boľševik14514 SGWaAP
0.314antikomunista1676 SGWaAP
0.339komunistický36634 SGWaAP
0.358komunizmus85978 SGWaAP
0.375ľudák3807 SGWaAP
0.380marxista5377 SGWaAP
0.395kolaborant5109 SGWaAP
0.395pohrobok2776 SGWaAP
0.400komunistická80095 SGWaAP
0.402Komunista633 SGWaAP
0.409fašista26739 SGWaAP
0.425exkomunista626 SGWaAP
0.436socializmus107795 SGWaAP
0.436postkomunista1016 SGWaAP
0.437nacionalista17726 SGWaAP
0.438demokrat45238 SGWaAP
0.448KSČ23660 SGWaAP
0.449nacista32919 SGWaAP
0.451boľševický4033 SGWaAP
0.454eštebák6875 SGWaAP
0.455sionista5471 SGWaAP