Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komunikatívne1209 SGWaAP
0.542komunikatívne892 SGWaAP
0.553hravé8459 SGWaAP
0.570sebaisté759 SGWaAP
0.576kultivované3745 SGWaAP
0.588empatické1597 SGWaAP
0.614sebavedomé4091 SGWaAP
0.617agilné1116 SGWaAP
0.631obratné1307 SGWaAP
0.634prispôsobivé1045 SGWaAP
0.642nenútené814 SGWaAP
0.644empatická3250 SGWaAP
0.652komunikatívna9450 SGWaAP
0.660podnetné6241 SGWaAP
0.663introvertné469 SGWaAP
0.666intuitívne11603 SGWaAP
0.668komunikatívny7920 SGWaAP
0.668inštinktívne958 SGWaAP
0.670ústretové3240 SGWaAP
0.672vnímavé3480 SGWaAP
0.672temperamentné1453 SGWaAP
0.676asertívne846 SGWaAP
0.678pracovité915 SGWaAP
0.680dynamické21949 SGWaAP
0.680obsažné678 SGWaAP