Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kompresorová_stanica1238 SGWaAP
0.479prečerpávacia_stanica1472 SGWaAP
0.485prečerpávacia716 SGWaAP
0.488plynovodná956 SGWaAP
0.512tranzitný_plynovod798 SGWaAP
0.520turbogenerátor740 SGWaAP
0.525podzemný_zásobník1889 SGWaAP
0.547plynovod25834 SGWaAP
0.551turbína17689 SGWaAP
0.557potrubný4195 SGWaAP
0.557rozvodňa3208 SGWaAP
0.562úpravňa3377 SGWaAP
0.565plynovodné686 SGWaAP
0.569zemný_plyn58962 SGWaAP
0.573plynovodný419 SGWaAP
0.575prenosová_sústava4813 SGWaAP
0.575výtlačné_potrubie934 SGWaAP
0.578elektroenergetická492 SGWaAP
0.579elektrizačná_sústava2650 SGWaAP
0.579paroplynová_elektráreň885 SGWaAP