Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kompozičné1883 SGWaAP
0.424výrazové829 SGWaAP
0.426kompozičný5060 SGWaAP
0.436kompozičná5797 SGWaAP
0.490urbanistické3446 SGWaAP
0.494dramaturgické805 SGWaAP
0.494významové2465 SGWaAP
0.514geometrické2729 SGWaAP
0.521výtvarné32731 SGWaAP
0.524invenčné843 SGWaAP
0.524kompozične3351 SGWaAP
0.526estetické18605 SGWaAP
0.526tvaroslovie2376 SGWaAP
0.527krajinárske595 SGWaAP
0.530priestorové16424 SGWaAP
0.531architektonické17396 SGWaAP
0.539tvarové2616 SGWaAP
0.550štylistické2059 SGWaAP
0.551javiskové1705 SGWaAP
0.551lyrické1973 SGWaAP
0.554sochárske3675 SGWaAP
0.561typologické742 SGWaAP
0.562pôdorysné756 SGWaAP
0.565myšlienkové4110 SGWaAP