Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kompetenčne764 SGWaAP
0.596personálne8416 SGWaAP
0.601inštitucionálne1880 SGWaAP
0.619gescia6085 SGWaAP
0.628rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.653kompetenčná1061 SGWaAP
0.657organizačne18822 SGWaAP
0.665gestorovať427 SGWaAP
0.668centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.677delimitovať607 SGWaAP
0.678gestorstvo654 SGWaAP
0.693kompetencia188193 SGWaAP
0.698zriaďovateľská1588 SGWaAP
0.698sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.701teritoriálne1214 SGWaAP
0.711kuratela3024 SGWaAP
0.714pôsobnosť96320 SGWaAP
0.714územný_celok35860 SGWaAP
0.715metodicky5797 SGWaAP
0.716administratívne9030 SGWaAP
0.717samosprávny12123 SGWaAP
0.719metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP