Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komorník8668 SGWaAP
0.383majordóm1426 SGWaAP
0.459majordómus670 SGWaAP
0.507sluha67224 SGWaAP
0.518pobočník5127 SGWaAP
0.533ceremoniár1218 SGWaAP
0.558prefekt7832 SGWaAP
0.570žalárnik1246 SGWaAP
0.583barón20078 SGWaAP
0.584miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.588kočiš9123 SGWaAP
0.589páža2246 SGWaAP
0.590kastelán4573 SGWaAP
0.599gróf58759 SGWaAP
0.607familiár676 SGWaAP
0.615monsignor3388 SGWaAP
0.620prelát4112 SGWaAP
0.622paholok4903 SGWaAP
0.623kráľov8145 SGWaAP
0.624služobníctvo10962 SGWaAP
0.628hodnostár9043 SGWaAP