Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.293Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.367Divadlo27941 SGWaAP
0.408Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.411divadlo509092 SGWaAP
0.442astorka1959 SGWaAP
0.443divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.466divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.468Astorka2867 SGWaAP
0.470činohra_SND3722 SGWaAP
0.472Činohra1228 SGWaAP
0.478Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.486radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.491Činohra_SND1797 SGWaAP
0.495Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.499činohra11134 SGWaAP
0.501Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.501divadelná113187 SGWaAP