Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komitét1995 SGWaAP
0.512komitét_slavista725 SGWaAP
0.548výbor390776 SGWaAP
0.592koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.595subkomisia3282 SGWaAP
0.599Poradný961 SGWaAP
0.612kuratórium1050 SGWaAP
0.614Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.618byro1335 SGWaAP
0.621Sekretariát2446 SGWaAP
0.621akadémia_veda47955 SGWaAP
0.626podvýbor1519 SGWaAP
0.628Stály7623 SGWaAP
0.630medzivládny1730 SGWaAP
0.633Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.642poradný10690 SGWaAP
0.650olympijský_výbor22319 SGWaAP
0.655Medzivládny916 SGWaAP
0.657vedecké_kolégium1336 SGWaAP