Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komisia854487 SGWaAP
0.239Komisia26703 SGWaAP
0.467výbor390776 SGWaAP
0.517Výbor25031 SGWaAP
0.526poradná4465 SGWaAP
0.540dvor_audítor7390 SGWaAP
0.542Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.561Rada1801 SGWaAP
0.564subkomisia3282 SGWaAP
0.567Parlament6689 SGWaAP
0.569EK62353 SGWaAP
0.572výberová_komisia13771 SGWaAP
0.575Európsky236080 SGWaAP
0.583Rado83559 SGWaAP
0.586Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.587odvolacia3372 SGWaAP
0.589parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.591exekutíva13754 SGWaAP
0.600únia257077 SGWaAP
0.600predsedníctvo85983 SGWaAP
0.603podvýbor1519 SGWaAP
0.603zasadnutie250309 SGWaAP
0.606poradný_orgán11401 SGWaAP