Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komisariát1840 SGWaAP
0.540povereníctvo4595 SGWaAP
0.569Povereníctvo2067 SGWaAP
0.588vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.616povereník3853 SGWaAP
0.616zmocnenec2265 SGWaAP
0.625komisár65708 SGWaAP
0.634žandárska_stanica1737 SGWaAP
0.638poverenec1459 SGWaAP
0.646Federálny5469 SGWaAP
0.660ríšsky3212 SGWaAP
0.662veliteľstvo20062 SGWaAP
0.669žandársky735 SGWaAP
0.671komandant726 SGWaAP
0.672vyslanectvo2261 SGWaAP
0.674žandárstvo1179 SGWaAP
0.680spolkový12596 SGWaAP
0.681úradovňa3967 SGWaAP
0.687spolkové2855 SGWaAP
0.690krajinský8690 SGWaAP
0.691generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP