Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komisár65708 SGWaAP
0.475komisárka12277 SGWaAP
0.506Komisár1035 SGWaAP
0.538eurokomisár12424 SGWaAP
0.568generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.570Výbor25031 SGWaAP
0.585zmocnenec2265 SGWaAP
0.588výbor390776 SGWaAP
0.592podpredseda196986 SGWaAP
0.614vyslanec22433 SGWaAP
0.616poverenec1459 SGWaAP
0.621tajomník66290 SGWaAP
0.624spravodajca31790 SGWaAP
0.625komisariát1840 SGWaAP
0.625direktoriát1583 SGWaAP
0.629predseda1053539 SGWaAP
0.637eurokomisárka3442 SGWaAP
0.648splnomocnenec32876 SGWaAP
0.649minister948408 SGWaAP
0.649podvýbor1519 SGWaAP
0.666vicepremiér18323 SGWaAP