Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komika3124 SGWaAP
0.312situačná_komika761 SGWaAP
0.312komickosť1083 SGWaAP
0.316situačný_humor875 SGWaAP
0.338grotesknosť820 SGWaAP
0.362groteska6498 SGWaAP
0.391sebairónia2626 SGWaAP
0.423divadelnosť563 SGWaAP
0.432humorná9242 SGWaAP
0.437humor136705 SGWaAP
0.441komediálna4068 SGWaAP
0.448komediálny5427 SGWaAP
0.452komická11014 SGWaAP
0.463parodická821 SGWaAP
0.467civilnosť547 SGWaAP
0.469groteskná3005 SGWaAP
0.478poetika20638 SGWaAP
0.482komický7750 SGWaAP
0.487satira13812 SGWaAP
0.489parodický849 SGWaAP
0.493poetickosť1086 SGWaAP
0.493burleska554 SGWaAP
0.495tragika2918 SGWaAP
0.498teatrálnosť1155 SGWaAP
0.501drobnokresba1041 SGWaAP