Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komickosť1083 SGWaAP
0.239grotesknosť820 SGWaAP
0.312komika3124 SGWaAP
0.379tragickosť963 SGWaAP
0.405divadelnosť563 SGWaAP
0.414situačná_komika761 SGWaAP
0.417smiešnosť958 SGWaAP
0.421groteskná3005 SGWaAP
0.443tragika2918 SGWaAP
0.446expresívnosť1606 SGWaAP
0.447poetickosť1086 SGWaAP
0.452patetickosť603 SGWaAP
0.452expresivita1995 SGWaAP
0.453vtipnosť1308 SGWaAP
0.453sebairónia2626 SGWaAP
0.458metaforickosť488 SGWaAP
0.470civilnosť547 SGWaAP
0.473situačný_humor875 SGWaAP
0.473parodická821 SGWaAP
0.476teatrálnosť1155 SGWaAP
0.487ambivalentnosť741 SGWaAP
0.489komická11014 SGWaAP
0.496drobnokresba1041 SGWaAP
0.501lyrickosť717 SGWaAP