Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komická11014 SGWaAP
0.265groteskná3005 SGWaAP
0.285tragikomická2655 SGWaAP
0.306humorná9242 SGWaAP
0.382komický7750 SGWaAP
0.406úsmevná6400 SGWaAP
0.420vtipná38924 SGWaAP
0.425komediálna4068 SGWaAP
0.442absurdná20186 SGWaAP
0.452komika3124 SGWaAP
0.456parodická821 SGWaAP
0.469bizarná12329 SGWaAP
0.487ironická4190 SGWaAP
0.489komickosť1083 SGWaAP
0.491groteska6498 SGWaAP
0.492groteskný2611 SGWaAP
0.533melodramatická537 SGWaAP
0.533situačná_komika761 SGWaAP
0.534situačný_humor875 SGWaAP
0.541teatrálna1206 SGWaAP
0.544tragikomický2697 SGWaAP
0.548grotesknosť820 SGWaAP
0.549trápna14718 SGWaAP
0.550patetická2437 SGWaAP