Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kombinát2959 SGWaAP
0.435bavlnársky477 SGWaAP
0.454východoslovenská_železiareň1928 SGWaAP
0.467metalurgický1486 SGWaAP
0.497strojáreň6861 SGWaAP
0.499hutnícky5309 SGWaAP
0.505železiareň11114 SGWaAP
0.518magnezitový_závod668 SGWaAP
0.522závod200279 SGWaAP
0.526cementáreň5838 SGWaAP
0.529drevospracujúci1525 SGWaAP
0.542mäsokombinát2978 SGWaAP
0.546Chemko1267 SGWaAP
0.548konzerváreň2001 SGWaAP
0.549hlinikáreň2010 SGWaAP
0.553celulózka2444 SGWaAP
0.562Chemko_Strážsky899 SGWaAP
0.566hydinársky1182 SGWaAP
0.569papiereň5757 SGWaAP
0.571vagónka852 SGWaAP
0.572oceliareň6912 SGWaAP
0.573strojársky10701 SGWaAP
0.575považská_strojáreň1674 SGWaAP
0.577magnezitka988 SGWaAP