Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000komúna2675 SGWaAP
0.618buržoázna6997 SGWaAP
0.632proletárska2351 SGWaAP
0.636buržoázia8590 SGWaAP
0.643diktatúra24909 SGWaAP
0.643revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.667monarchia26468 SGWaAP
0.671cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.671robotnícka20481 SGWaAP
0.674anarchistická1596 SGWaAP
0.676jakobín1140 SGWaAP
0.679republikánske1007 SGWaAP
0.680revolúcia158240 SGWaAP
0.683októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.685koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.687Národný_front4691 SGWaAP
0.689občina1621 SGWaAP
0.692vzbura30849 SGWaAP
0.696Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.696proletárske518 SGWaAP
0.696revolta6573 SGWaAP
0.702milícia10343 SGWaAP