Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolorit10744 SGWaAP
0.548malebnosť1468 SGWaAP
0.582dotvárať40044 SGWaAP
0.611rázovitý1395 SGWaAP
0.613svojráz907 SGWaAP
0.634neopakovateľná_atmosféra6667 SGWaAP
0.658neopakovateľné_čaro1154 SGWaAP
0.666dokresľovať6789 SGWaAP
0.670prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.671ozvláštňovať2352 SGWaAP
0.672ráz37154 SGWaAP
0.673pitoreskná555 SGWaAP
0.676osobité_čaro1197 SGWaAP
0.681neodmysliteľne18480 SGWaAP
0.684dotvoriť15787 SGWaAP
0.686veľkomestský1297 SGWaAP
0.688pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.688svojráznosť1282 SGWaAP
0.690svojská9719 SGWaAP
0.690pôvab19895 SGWaAP