Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolonizácia10088 SGWaAP
0.315osídľovanie4919 SGWaAP
0.431kolonizovať3787 SGWaAP
0.500kolonizačná923 SGWaAP
0.521osídliť4216 SGWaAP
0.541osídľovať3231 SGWaAP
0.560kolonista6897 SGWaAP
0.575invázia35802 SGWaAP
0.579kolónia44036 SGWaAP
0.584valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.596kolonizátor4018 SGWaAP
0.605industrializácia5929 SGWaAP
0.607osídlenie33763 SGWaAP
0.626tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.629kristianizácia688 SGWaAP
0.645usídlenie1201 SGWaAP
0.655christianizácia851 SGWaAP
0.661dekolonizácia508 SGWaAP
0.662vpád_Tatár681 SGWaAP
0.662rozpínavosť2587 SGWaAP
0.664turecký_vpád1141 SGWaAP
0.664asimilácia8842 SGWaAP