Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolonista6897 SGWaAP
0.266osídlenec771 SGWaAP
0.271usadlík2354 SGWaAP
0.331osadník15645 SGWaAP
0.350kolonizátor4018 SGWaAP
0.446novousadlík914 SGWaAP
0.518osídliť4216 SGWaAP
0.525starousadlík2332 SGWaAP
0.529tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.531kolonialista588 SGWaAP
0.537prisťahovalec30190 SGWaAP
0.537vysťahovalec4080 SGWaAP
0.549osídľovanie4919 SGWaAP
0.555kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.560kolonizácia10088 SGWaAP
0.566germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.572kočovník4068 SGWaAP
0.586šľachtic27207 SGWaAP
0.593praobyvateľ520 SGWaAP
0.601feudál3083 SGWaAP
0.601zemepán10965 SGWaAP
0.601zeman9863 SGWaAP
0.605kolonizačná923 SGWaAP