Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolonializmus3058 SGWaAP
0.353imperializmus6287 SGWaAP
0.415neokolonializmus512 SGWaAP
0.448kolonialista588 SGWaAP
0.452otrokárstvo2395 SGWaAP
0.475militarizmus1490 SGWaAP
0.482apartheid4042 SGWaAP
0.483totalitarizmus2624 SGWaAP
0.491kapitalizmus65672 SGWaAP
0.492nacionalizmus26046 SGWaAP
0.498komunizmus85978 SGWaAP
0.501nacizmus17825 SGWaAP
0.512kolonizátor4018 SGWaAP
0.515koloniálna7203 SGWaAP
0.519diktatúra24909 SGWaAP
0.520feudalizmus6612 SGWaAP
0.524boľševizmus3476 SGWaAP
0.527diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.536absolutizmus2712 SGWaAP
0.537koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.543despotizmus1477 SGWaAP
0.547liberalizmus19638 SGWaAP
0.547socializmus107795 SGWaAP