Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolonialista588 SGWaAP
0.290kolonizátor4018 SGWaAP
0.448kolonializmus3058 SGWaAP
0.501otrokár4337 SGWaAP
0.531kolonista6897 SGWaAP
0.535dobyvateľ8695 SGWaAP
0.542imperialista2426 SGWaAP
0.551conquistador547 SGWaAP
0.587imperializmus6287 SGWaAP
0.590neokolonializmus512 SGWaAP
0.597otrok66954 SGWaAP
0.599domorodec25183 SGWaAP
0.600okupant9714 SGWaAP
0.603kapitalista14057 SGWaAP
0.607privandrovalec1033 SGWaAP
0.609koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.614arab4064 SGWaAP
0.618vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.626osídlenec771 SGWaAP
0.627španielsky_dobyvateľ771 SGWaAP
0.629sionista5471 SGWaAP
0.633Indián33608 SGWaAP