Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koloniálne2535 SGWaAP
0.317koloniálna7203 SGWaAP
0.447koloniálny5000 SGWaAP
0.517imperiálne699 SGWaAP
0.547stredoveké16814 SGWaAP
0.560feudálne1921 SGWaAP
0.570koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.579kolonializmus3058 SGWaAP
0.582osmanské1116 SGWaAP
0.588sultanát979 SGWaAP
0.590Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.593kolonizátor4018 SGWaAP
0.597starobylé9186 SGWaAP
0.602španielsky_dobyvateľ771 SGWaAP
0.603domorodé1288 SGWaAP
0.607koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.609cisárstvo5581 SGWaAP
0.610ostrovné2129 SGWaAP
0.612pobrežné4582 SGWaAP
0.615antické5302 SGWaAP
0.618domorodé_obyvateľstvo1690 SGWaAP
0.620staroveké5553 SGWaAP