Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.496turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.537kolonializmus3058 SGWaAP
0.548nadvláda28296 SGWaAP
0.550koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.565okupácia28497 SGWaAP
0.570koloniálne2535 SGWaAP
0.574Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.582dekolonizácia508 SGWaAP
0.589národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.595koloniálna7203 SGWaAP
0.604osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.605krutovláda986 SGWaAP
0.621kolonizátor4018 SGWaAP
0.622cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.624osmanský_Turek652 SGWaAP
0.625osmanská3041 SGWaAP
0.626monarchia26468 SGWaAP
0.627vojenská_junta1584 SGWaAP
0.630diktatúra24909 SGWaAP
0.637komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.648otrokárstvo2395 SGWaAP