Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koloniálna7203 SGWaAP
0.317koloniálne2535 SGWaAP
0.391koloniálny5000 SGWaAP
0.514imperiálna2833 SGWaAP
0.514koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.515kolonializmus3058 SGWaAP
0.538maurská1092 SGWaAP
0.565osmanská3041 SGWaAP
0.595koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.612Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.616inkská414 SGWaAP
0.617kolonizátor4018 SGWaAP
0.627križiacka1359 SGWaAP
0.632monarchia26468 SGWaAP
0.632feudálna3953 SGWaAP
0.636arabská31106 SGWaAP
0.642sultanát979 SGWaAP
0.642maurský1690 SGWaAP
0.642osmanský2024 SGWaAP
0.650portugalská12990 SGWaAP
0.651imperiálne699 SGWaAP
0.652španielsky_dobyvateľ771 SGWaAP