Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolektivizmus1831 SGWaAP
0.257individualizmus8799 SGWaAP
0.415liberalizmus19638 SGWaAP
0.420etatizmus1393 SGWaAP
0.428konformizmus1169 SGWaAP
0.434kapitalizmus65672 SGWaAP
0.436paternalizmus908 SGWaAP
0.449rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.456totalitarizmus2624 SGWaAP
0.457dogmatizmus2038 SGWaAP
0.458anarchizmus1903 SGWaAP
0.460pragmatizmus5424 SGWaAP
0.461internacionalizmus2044 SGWaAP
0.461kolektivistická547 SGWaAP
0.462egoizmus16497 SGWaAP
0.470demokratizmus1136 SGWaAP
0.470konzervativizmus7677 SGWaAP
0.478materializmus9225 SGWaAP
0.478utopizmus451 SGWaAP
0.486nihilizmus3239 SGWaAP
0.487voluntarizmus681 SGWaAP
0.488oportunizmus2274 SGWaAP
0.489utilitarizmus1208 SGWaAP