Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolektivizácia3501 SGWaAP
0.276násilná_kolektivizácia458 SGWaAP
0.484industrializácia5929 SGWaAP
0.500pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.533arizácia3056 SGWaAP
0.569roľnícke2594 SGWaAP
0.580povojnové9881 SGWaAP
0.590komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.595represálie4171 SGWaAP
0.603ateizácia661 SGWaAP
0.604komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.606jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.606socialistické12213 SGWaAP
0.608komunistický_režim23926 SGWaAP
0.608znárodnenie6256 SGWaAP
0.609socializmus107795 SGWaAP
0.611kulak1993 SGWaAP
0.612družstevníctvo2069 SGWaAP