Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolektivistický424 SGWaAP
0.449rovnostársky702 SGWaAP
0.454etatistický443 SGWaAP
0.484kolektivistická547 SGWaAP
0.502kapitalistický11913 SGWaAP
0.502kolektivizmus1831 SGWaAP
0.503individualistický1468 SGWaAP
0.506vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.527paternalistický574 SGWaAP
0.541marxistický3814 SGWaAP
0.556antidemokratický434 SGWaAP
0.561totalitný9859 SGWaAP
0.568korporatívny1027 SGWaAP
0.568klerikálny635 SGWaAP
0.568svetonázorový1242 SGWaAP
0.571racionalistický771 SGWaAP
0.573socialistický34296 SGWaAP
0.576proletársky1032 SGWaAP
0.579pluralistický425 SGWaAP
0.579rovnostárska689 SGWaAP
0.580leninský860 SGWaAP
0.581oportunistický965 SGWaAP
0.581materialistický3326 SGWaAP
0.584úpadkový621 SGWaAP
0.587buržoázny4038 SGWaAP
0.589ideologický19546 SGWaAP
0.589etatistická420 SGWaAP
0.589militaristický449 SGWaAP
0.590pozitivistický563 SGWaAP
0.592demokratizmus1136 SGWaAP
0.597nacionálny2577 SGWaAP
0.599fašizujúci492 SGWaAP
0.599centralistický969 SGWaAP
0.601utopický2538 SGWaAP
0.601utopizmus451 SGWaAP
0.602absolutizácia709 SGWaAP
0.604dialektický1881 SGWaAP
0.612ateistický4237 SGWaAP
0.612postsocialistický773 SGWaAP
0.615individualistická1297 SGWaAP