Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolektivistický424 SGWaAP
0.449rovnostársky702 SGWaAP
0.454etatistický443 SGWaAP
0.484kolektivistická547 SGWaAP
0.502kapitalistický11913 SGWaAP
0.502kolektivizmus1831 SGWaAP
0.503individualistický1468 SGWaAP
0.506vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.527paternalistický574 SGWaAP
0.541marxistický3814 SGWaAP
0.556antidemokratický434 SGWaAP
0.561totalitný9859 SGWaAP
0.568korporatívny1027 SGWaAP
0.568klerikálny635 SGWaAP
0.568svetonázorový1242 SGWaAP
0.571racionalistický771 SGWaAP
0.573socialistický34296 SGWaAP
0.576proletársky1032 SGWaAP
0.579pluralistický425 SGWaAP
0.579rovnostárska689 SGWaAP
0.580leninský860 SGWaAP
0.581oportunistický965 SGWaAP