Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolektivistická547 SGWaAP
0.361individualistická1297 SGWaAP
0.415rovnostárska689 SGWaAP
0.461kolektivizmus1831 SGWaAP
0.484kolektivistický424 SGWaAP
0.518absolutizácia709 SGWaAP
0.528etatistická420 SGWaAP
0.528hedonistická508 SGWaAP
0.531materialistická3135 SGWaAP
0.533autoritárska1652 SGWaAP
0.546stádovitosť714 SGWaAP
0.546rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.555individualizmus8799 SGWaAP
0.558elitárska777 SGWaAP
0.560ideológia68602 SGWaAP
0.560vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.564pluralistická774 SGWaAP
0.568marxistická6571 SGWaAP
0.569autoritárstvo1271 SGWaAP
0.570autokratická662 SGWaAP
0.571kapitalistická11577 SGWaAP
0.571racionalistická730 SGWaAP