Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolaps41031 SGWaAP
0.527krach35117 SGWaAP
0.543kolabovať4039 SGWaAP
0.591rozvrat9738 SGWaAP
0.601skolabovať13454 SGWaAP
0.603dominový_efekt970 SGWaAP
0.604nestabilita20460 SGWaAP
0.636stagnácia27039 SGWaAP
0.645kríza489618 SGWaAP
0.647paralýza5815 SGWaAP
0.649katastrofa113090 SGWaAP
0.655šok102297 SGWaAP
0.656pokles332938 SGWaAP
0.658úpadok47889 SGWaAP
0.660rozpad67883 SGWaAP
0.662zlyhanie102028 SGWaAP
0.665kolapsový808 SGWaAP
0.666destabilizácia5818 SGWaAP
0.670zhoršenie60381 SGWaAP